De stichting ‘Mechteld ten Ham’

logo dacebook

De stichting ‘Mechteld ten Ham’, voorheen B.E.O  “de Berghse Evenementen Organisatie” organiseert jaarlijks een driedaags cultureel-historisch weekeinde. De rijke historie van het plaatsje ‘s-Heerenberg en omgeving levert hiervoor genoeg stof. Haar naam ontleent de stichting aan de berghse Mechteld ten Ham, een van de laatst verbrande heksen in Nederland. Op 25 juli 1605 werd zij, na de waterproef in de Azewijnse Laak te hebben ondergaan, veroordeeld tot de brandstapel wegens hekserij. Tijdens de waterproef bleef zij drijven hetgeen bewees dat ze een heks was.

Eeuwen lang werd het Graafschap Bergh, waar ‘s-Heerenberg het middelpunt van is, bestuurd door de graven van Bergh vanuit het nog steeds bestaande kasteel Huis Bergh. De geschiedenis van het kasteel, stadje en streekbewoners is terug te vinden in het kasteelarchief, een van de meest uitgebreide en best bewaarde archieven van Nederland.

In 1993 werd de stichting ‘Mechteld ten Ham’ opgericht door enkele personen afkomstig uit de organisatie van ‘s-Heerenberg “600 jaar stad” waaruit later de “Nacht van Bergh” ontsprong. Doelstelling werd het organiseren van evenementen met een cultureel-historisch karakter.
Hoogtepunten zijn de om de twee jaar gespeelde toneelprodukties in de openlucht, met meestal het romantische kasteel Huis Bergh als decor.
Thema voor deze toneelstukken: de rijke historie der voormalige kasteelbewoners “de graven van Bergh” en de geschiedenis van ‘s-Heerenberg.